Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
155/UBND-VP7 15/05/2018 Công văn của UBND tỉnh v/v tăng cường chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 Tải về
352/QĐ-UBND 04/05/2018 Công văn của UBND tỉnh v/v thực hiện Chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ Tải về
352/QĐ-UBND 03/05/2018 Quyết định v/v điều chỉnh, bổ sung tiêu chí khu dân cư Văn hoá Nông thôn mới; Hướng dẫn đánh giá căn cứ chứng minh mức đạt tiêu chí Khu dân cư văn hoá Nông thôn mới; Thông báo v/v phân công nhiệm vụ phụ trách, hướng dẫn các tiêu chí Khu dân cư Văn hoá NTM giai đoạn 2017-2020; Tải về
428-TB/HU 25/12/2017 Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Huyện uỷ ngày 22 tháng 12 năm 2017 Tải về
10/NQ-HĐND 15/12/2017 Nghị quyết của HĐND huyện v/v phê chuẩn đề án xây dựng khu dân cư văn hoá nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo Tải về
43/QĐ-VP 12/12/2017 Quyết định của Văn phòng UBND huyện v/v thành lập Tổ công tác theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn Tải về
74/2017/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị quyết của HĐND tỉnh Nam Định: Ban hành quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị của các cơ quan, đơn vị thuộc địa phương quản lý Tải về
423/TB-UBND 07/12/2017 Thông báo của UBND huyện Tuyển dụng viên chức năm 2017 Tải về
11-NQ/HU 06/12/2017 Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 Tải về
743/UBND-VP 27/11/2017 V/v đăng ký kế hoạch xử lý vi phạm đất đai theo Hướng dẫn số 42 và 1456: xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường dựng rạp đám cưới, đám ma, đồ VLXD Tải về
12

Cơ quan chủ quản: Xã Nam Thái - Nam Trực
Địa chỉ: xã Nam Thái - huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xanamthai.ntc@namdinh.gov.vn