Tổng số: 30
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/TB-HĐTDGV 06/11/2018 Thông báo của UBND huyện v/v tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với người dự tuyển làm giáo viên Tiểu học huyện Nam Trực năm học 2018-2019
Lượt xem: 0
Tải về 0
660/UBND-PLĐTBXH 23/10/2018 Công văn của UBND huyện v/v điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2018
Lượt xem: 2
Tải về 0
412/TB-UBND 28/09/2018 Thông báo của UBND huyện v/v tuyển dụng giáo viên tiểu học huyện Nam Trực năm học 2018-2019
Lượt xem: 2
Tải về 0
22/2018/QĐ-UBND 14/09/2018 Quyết định của UBND tỉnh v/v Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn
Lượt xem: 1
Tải về 0
110/2018/NĐ-CP 29/08/2018 Quy định của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội
Lượt xem: 0
Tải về 0
01/ĐA-UBND 08/08/2018 Đề án của UBND huyện v/v sáp nhập các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Nam Trực
Lượt xem: 0
Tải về 0
535/UBND-VP5 25/07/2018 Công văn của UBND tỉnh v/v thực hiện một số nhiệm vụ về bảo đảm TT ATGT
Lượt xem: 0
Tải về 0
1478/QĐ-UBND 17/07/2018 Quyết định của UBND tỉnh v/v bổ sung kinh phí cho ngân sách các huyện, thành phố thực hiện miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập và tiền ăn trưa cho trẻ em từ 3-5 tuổi
Lượt xem: 0
Tải về 0
01/CĐ-UBND 04/07/2018 Công điện của Chủ tịch UBND huyện Nam Trực v/v phòng, chống bệnh Lùn sọc đen hại lúa vụ mùa 2018
Lượt xem: 0
Tải về 0
189/UBND-VP7 14/06/2018 Công văn của UBND tỉnh v/v thực hiện Đề án "Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020
Lượt xem: 2
Tải về 0
123

Cơ quan chủ quản: Xã Nam Thái - Nam Trực
Địa chỉ: xã Nam Thái - huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xanamthai.ntc@namdinh.gov.vn